The official english website of Shinichi Hoshi 日本語

Kodansha

Under each title is the book cover's illustrator
Enushi no Yuenchi
Yutaka Murakami
Oi Detekoi
Edited by Masashi Kato
Illustrated by Tadashi Akiyama
Hitotsuno Sochi
Tadashi Akiyama

Juritsusha

Under each title is the book cover's illustrator
Kimagure Chakuchiten
Kenji Matsuda
Omisore Short-Shorts
Kenji Matsuda
So Umakuikumonka no Jiken
Kenji Matsuda
Okashina Yuenchi
Kenji Matsuda
Takusan no Henkousei
Kenji Matsuda
Ajiwai Ginga
Kenji Matsuda
Star Words: The Best 160 Quotes from Shinichi Hoshi
Edited by Yu Esaka

Poplar

Under each title is the book cover's illustrator
Hoshi Shinichi Jidai Shosetsushu: Ten no Maki
Taiyo Matsumoto
Hoshi Shinichi Jidai Shosetsushu: Chi no Maki
Taiyo Matsumoto
Hoshi Shinichi Jidai Shosetsushu: Hito no Maki
Taiyo Matsumoto

Shueisha

Under each title is the book cover's illustrator
Hoshi Shinichi Sukoshi Fushigi Kessakusen
Edited by Hideaki Sena
Illustrated by Yum

Chikuma Shobo

Under each title is the book cover's illustrator
Manabe Hiroshi no Planetarium - Illustrations for Shinichi Hoshi
Hiroshi Manabe

Futabasha

Under each title is the book cover's illustrator
Moso Ginko
Yoko Ochida

Shuppan Geijutsusha

Under each title is the book cover's illustrator
Kimagure Stardust
Hiroshi Manabe

TOKUMA SHOTEN

Under each title is the book cover's illustrator
Kimagure Boshi Karano Dengon
YOUCHAN
Hoshi Shinichi: Kimagure Boshi no Memo
© 2009-2021 The Hoshi Library