The official english website of Shinichi Hoshi 日本語

Picture Books

Ehon Hoshi Shinichi Short-Short (Short-Short Picture Book)
Mitsuo Toyama, Fujio Tanabe, Pantograph
Yukiko-chan no Shikaeshi (Yukiko's Revenge)
Chikara Higashi
Hana to Himitsu (Flowers and Secrets)
Makoto Wada
© 2009-2016 The Hoshi Library